Privacy beleid

Wie zijn we ?
http://glashandeltfean.nl

Glashandel ’t Fean gevestigd aan de Wolfraamweg 8, 8445 PL Heerenveen, is als Glashandel verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contact
Persoonsgegevens

Glashandel ’t Fean verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. ( Voorbeeld; Offerte/Contact formulier via de site)

Glashandel ’t Fean verwerkt u persoonsgegevens om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Gegevens die wij verwerken;

  • Voor en Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
Cookies

Glashandel ’t Fean gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen

Persoonsgegevens delen met derden

Glashandel ’t Fean verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe lang we je gegevens bewaren

In principe worden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard en/of wettelijk verplicht zijn. Dit houd in om onze diensten te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Mocht u een glasbestelling bij ons plaatsen, dan bewaren wij u gegevens 10 jaar, dit i.v.m de 10 jaar garantie op isolatiebeglazing.

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft altijd het uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Na het intrekken van uw toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Glashandel ’t Fean van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of uitvoering van de overeenkomst. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt het verzoek aan ons e-mailen via het op de website genoemde e-mailadres.

Niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop Glashandel ’t Fean omgaat met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Glashandel ’t Fean behoud het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 18-03-2022