Waarom staat er soms condens op de ramen van isolatieglas?

Bij isolatieglas kan condensvorming optreden aan de binnen-of buitenzijde van het ruit. Dit is geen productiefout en heeft ook geen negatieve gevolgen. Wel kan de aanwezigheid van condens door de gebruiker als storend of verrassend (als niet passend bij het product) worden ervaren.

Condens binnenzijde

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Bij isolerende beglazing als HR isolerend dubbelglas is dit risico kleiner dan bij enkelglas. Het is echter ook afhankelijk van de situatie. Condensvorming aan de binnenzijde kan men voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u bestaande beglazing vervangt, dient u goed te kijken naar de mogelijkheden om te ventileren.

Condens buitenzijde

Condensvorming aan de buitenzijde ontstaat eveneens bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het komt maar in een beperkt aantal situaties voor en is niet te voorkomen. De kans op condensvorming is het grootst in de ochtenduren van het voor-en najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij isolerende beglazing met een goede warmte-isolatie is het warmteverlies door het glas beperkt en blijft de buitenruit relatief koud, waardoor de kans op condens op het glas groter is. Hoe beter de warmte-isolatie van de beglazing, hoe groter die kans. Condens aan de buitenzijde is dus in wezen een bewijs dat het glas “werkt”.

De ruiten droogwrijven heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terugkomen.

Mocht u nou aan de hand van dit bericht nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met info@glashandeltfean.nl