Animatie vlakglaskringloop

Verduurzamen wordt steeds belangrijker. Ook in de glasbranche is het streven een circulaire economie te worden. Wij zijn lid van Bouwend Nederland en en Vlakglas Recycling Nederland regelt het inzamelen van ons afvalglas.

De glasbranche wordt steeds duurzamer. Al sinds 2000 wordt vlakglas op een duurzame manier ingezameld en gerecycled door Vlakglas Recycling Nederland. Afvalglas wordt ingezameld bij inzamelpunten, schoongemaakt en zoveel als mogelijk weer gebruikt om nieuw vlakglas van te maken.